ചാവക്കാട്: പട്ടിക മോർച്ച മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാരായണൻ  നിര്യാതനായി. ബിജെപി ചാവക്കാട് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്‌, ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി, പട്ടികമോർച്ചമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്‌, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, വാജ്‌പേയ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ടെലി കമ്യുണിക്കേഷൺ അഡ്വാടൈസിങ് മെമ്പർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here