ഗുരുവായൂർ: നഗരസഭയിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ മേഖലകളിലേക്ക് ടി എൻ പ്രതാപൻ എംപിയുടെ പ്രതിനിധികളായി കെ പി ഉദയൻ , ഒ കെ ആർ മണികണ്ഠൻ , ബാലൻ വാറണാട്ട് എന്നിവരെ നിയമിച്ചു. ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എം . പി,യുടെ പ്രതിനിധിയായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഒ . കെ . ആർ മണികണ്ഠൻ നേയും , ആയുർവേദ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എം . പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ . പി ഉദയനേയും , ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എം പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ വാറണാട്ട് നേയും നിയമിച്ചതായി ടി . എൻ പ്രതാപൻ എം . പി അറിയിച്ചു.

ADVERTISEMENT

ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കും, ആയുർവേദ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കും, ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കും, ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here