ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ആറാട്ടിനുള്ള ഇളനീരുകൾ സമർപ്പിച്ചത് കിട്ടയുടെ കുടുംബം . ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂരപ്പന് ആറാട്ടിനുള്ള ഇളനീര് സമർപ്പിക്കുന്നത് തമ്പുരാൻപടിക്കൽ കിട്ടയുടെ കുടുംബമാണ് . അയിത്താചരണം നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആറാട്ടിനായി ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണത്തിന് എഴുന്നള്ളിയ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചു നിന്ന കാരണവരുടെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി വന്ന് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാനായി ഇളനീർ ഇടാൻ കാരണവർ ചെന്നപ്പോൾ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഇളനീർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഇളനീരുകൾ തെങ്ങിൽ നിന്നും താഴെ വീണു . അത്ഭുതം തോന്നിയ കിട്ട ഈ ഇളനീരുകൾ ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് നൽകി . പിന്നീട് ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകി എല്ലാ വർഷവും ഇളനീർ നൽകണമെന്ന് കാരണവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു . ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് കിട്ടയുടെ കുടുംബം എല്ലാ വർഷവും ആറാട്ടിനുള്ള ഇളനീർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയത് . പതിവുപോലെ ഇളനീരുമായെത്തിയ കിട്ടയുടെ കുടുംബത്ത നിറപറ വെച്ച് ദേവസ്വം ചെയർമാനും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചും തുടർന്ന് നാദസ്വരത്തിന്റെ അകമ്പടിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു . ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കിട്ടയുടെ കുടുംബത്തില ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നാക്കിലയിൽ ഇളനീര് സമർപ്പിച്ചു . ദേവസ്വം ണസമിതി അംഗങ്ങളായ കെ അജിത് , കെ . വി ഷാജി , ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ പി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായി .

Was this page useful?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Votes: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here