ഗുരുവായൂർ: ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്ന പള്ളിവേട്ടക്ക് ഒരു പന്നി വേഷം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദേവസ്വത്തിന് വേണ്ടി മഠത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണനാണ് പന്നി വേഷം കെട്ടിയത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണ പള്ളിവേട്ടയിൽ ഭക്തർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ഭക്തജനങ്ങളെ ഏറെ ദു:ഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു.

എല്ലാ മലയാള മാസവും ഒന്നാം തീയതി ശബരിമല ദർശനം നടത്തുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ ഗുരുവായൂർ അയ്യപ്പഭജന സംഘം ഭാരവാഹി കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിലധികമായി ദേവസ്വം പന്നി വേഷം കെട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യവും രാധാകൃഷ്ണനുണ്ടായി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here