ഗുരുവായൂർ: പള്ളിവേട്ട – ആറാട്ട് സമയങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. കോവിഡ് 19 വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പള്ളിവേട്ട ആറാട്ട് സമയങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. ഇന്നലെ (13.3.2020) എട്ടാം വിളക്ക് ദിവസം ശ്രീഭൂതബലി- പഴുക്കാമണ്ഡപത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെക്കൽ ചടങ്ങുകളുടെ സമയത്തും അതിനു തുടർച്ചയായും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു ഉണ്ടായ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ക്രമാധീതമായ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർബന്ധിതരാക്കി യിരിക്കുകയാണെന്ന് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. ആയതിനാൽ ബഹു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയും ഭരണസമിതിയും കൂടിയാലോചിച്ച് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ADVERTISEMENT

പള്ളിവേട്ട- ആറാട്ട് (14.3.2020, 15.3.2020) ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയ്ക്കുശേഷം ക്ഷേത്രം മതിൽക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് ക്ഷേത്രം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ചുമതലയുള്ള തന്ത്രി, മേൽശാന്തി ഓതിക്കൻമാർ, ശാന്തിയേറ്റനമ്പൂതിരിമാർ , കീഴ്ശാന്തിമാർ പരിചാരകർ ചെയർമാൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്ഷേത്രം ഡി .എ , മാനേജർ ,ക്ലാർക്കുമാർ, കാവൽക്കാർ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർ ,ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ, പരിമിതമായ രീതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഡോക്യുമെൻററി വീഡിയോ ഗ്രാഫർമാർ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എന്നിവർക്കു മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഇതിനോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ചെയർമാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here