ചാവക്കാട് : പാലയൂർ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ ജാഗരണപദയാത്രകളും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ഏകദിന പ്രാർത്ഥനാകൂട്ടായ്മകളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചതായി തീർത്ഥകേന്ദ്രം റെക്ടർ ഫാ . വർഗീസ് കരിപ്പേരി അറിയിച്ചു.

Was this page useful?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Votes: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here