ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി പുണ്യോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച്,
പൈതൃകം ഗുരുവായൂർ എല്ലാ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്ക്കാരികോൽസവത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ‘നാട്യശ്രീ’ പുരസ്ക്കാരത്തിനുള്ള ഭരതനാട്യ നൃത്തോത്സവം 2019, ഡിസംബർ 1 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ഗുരുവായൂർ മഞ്ജുളാലിനു സമീപമുള്ള ജി.യു.പി. സ്ക്കൂളിൽ നടക്കുന്നതാണ്.

ADVERTISEMENT

മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള നിബന്ധനകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. (A) 8 ക്ലാസ്സ് മുതൽ 12 ക്ലാസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സാക്ഷി പത്രം കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. (B) അപേക്ഷകർ ഭരതനാട്യം – വർണ്ണം നിർബന്ധമായും പഠിച്ചവരായിരിക്കണം. (C) മത്സര സമയം 10 മിനിറ്റ്. (D) നവംബർ 28 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ 25 പേരെ മാത്രമേ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയുളളു. (E) രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 500 രൂപ. ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിജയിക്ക് 5001രൂപയും, പൈതൃകം നാട്യശ്രീ പുരസ്ക്കാരവും, പ്രശസ്തിപത്രവും, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെ വിജയിക്ക് – 3001 രൂപ,യും, ഉപഹാരവും, സർട്ടിഫിക്കറ്റും, മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെ വിജയിക്ക് 2001രൂപയും, ഉപഹാരവും, സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും പ്രത്യേക ഉപഹാരവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതാണ്. 2019 ഡിസംബർ 8 ഞായറാഴ്ച, ഗുരുവായൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പൈതൃകത്തിന്റെ ഏകാദശി സാംസ്ക്കാരികോത്സവ സമ്മേളനവേദിയിൽ വെച്ച് ‘നാട്യശ്രീ’ പുരസ്ക്കാരം സമ്മാനിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പേര് രജിസ്ട്രർ ചെയ്യുവാനും പൈതൃകം വനിതാവേദിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. 8281458160, 9633369519, 9846680801

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here