ഗുരുവായൂർ ഇരിങ്ങപ്പുറം കളത്തിൽ പരേതനായ മാക്കുണ്ണി മകൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി 65 നിര്യാതനായി ഭാര്യ നളിനി മക്കൾ സുനിൽ ,ബിന്ദു ,സുധീഷ് ,ബിജി മരുമക്കൾ സുമ ,ഭരതൻ ,ആതിര, പ്രകാശൻ സംസ്ക്കാരം 17 / 03/19 കാലത്ത്10 മണിക്ക് ഗുരുവായൂർ നഗര ക്രിമിറ്റോറിയം.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here